دلی دو خانه

ظرف دلی دو خانه برای بسته بندی دو نوع محصول مزه همزمان در یک ظرف با دیواره جداکننده طراحی شده است.

اطلاعات محصول
دسته بندی: